Text/HTML

Directie diner

Dinsdag 29 november organiseert GroentenFruit Huis voor de eerste maal een directie-dinner. Dit vindt plaats op de SS Rotterdam tegelijkertijd met het EU Fresh Info Forum, georganiseerd door Frug I Com. Door diverse activiteiten met elkaar te combineren qua tijd en locatie wil GroentenFruit Huis het de leden zo gemakkelijk mogelijk maken om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd met collega’s te kunnen discussieren over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de sector in het algemeen en zeker ook voor de individuele bedrijven.

Het directie-dinner start om 18.30 aansluitend aan de najaars ALV van GroentenFruit Huis. Hier wordt het jaarplan 2017 gepresenteerd en kunt u als lid meebeslissen over de inzet van middelen.

Voor meer informatie over het Directie Dinner, ga naar de GroentenFruit Huis website

 

Overzicht

15.00 Ontvangst
16.00 Algemene Ledenvergadering GroentenFruit Huis
17.30 Netwerk Borrel
18.30 Directie diner
Text/HTML

Management Dinner

The C Dinner is exclusively available for the Captains of Industry, CEO's, of the members of the Fresh Produce Centre. In an interactive setting, two speakers will adress the impact of Information (Technology) and Informationmanagement on the companies in the Fresh Supply Chain. For more information, visit the Fresh Produce Centre website.

During the event, several networking activities will be organised by the Fresh Produce Center (FPC) in association with Frug I Com for the members of the FPC and invited international guests. These activities are invitation only. If you wish to apply for an invitation for the C-Dinner ("Directiedinner"), please fill in the application form on this page. Your application will be reviewed by the Board of the Fresh Produce Center. Please note that this is subject to availabilty. 

For more information, visit the Fresh Produce Centre website

 

Overview

15.00  Welcome
16.00 Annual Meeting Fresh Produce Centre
17.30 Networking drinks
18.30 Management Dinner*

* the Management Dinner will be Dutch spoken. Translation will be available for international guests. 

This event is made possible by