GFH LEDENPAGINA

Wat is het EU Forum?

Frug I Com is een activiteit van GroentenFruit Huis met als ambitie om de AGF-sector zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk klaar te laten zijn om in te spelen op de mogelijkheden die de keten vraagt en de veranderingen die de consument wil. De doelstelling van Frug I Com is te definiëren als het maximaliseren van informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatie standaarden en coderingen. Dit komt voort uit het ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld. Hierbij is het essentieel dat kennis en ontwikkeling in een internationaal kader geplaatst worden. Het EU FRESH INFO Forum & Roundtables is dan ook inmiddels uitgegroeid tot hét Europese Forum & Netwerk waar industry, retail en standaardisatie-organisaties van over de hele wereld elkaar ontmoeten en kennis delen.

Unieke kennisbron

Het forum is een unieke mogelijkheid in een dag een overzicht te krijgen over wat er speelt en wat de impact is voor uw bedrijf. Hierbij wordt het gebruik van Informatie(Technologie) van diverse invalshoeken belicht waardoor het forum interessant is voor diverse takken van sport in uw bedrijf:

Operationeel
Dat technologie de operatie gaat wijzigen c.q. voor grote uitdagingen
stelt is helder. In het forum komt een mix van onderwerpen
zoals logistiek, datakwaliteit en innovatie aan bod. 

ICT
Uiteraard is het een onmisbare sessie voor de ICT-organisatie in uw bedrijf. In een speciale sessie gaan we in op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Maar ook is er een speciale sessie gewijd aan de capability to change. Immers, de nieuwe ICT is verandermanagement.
Markt & Marketing
Technologie speelt een cruciale rol in de veranderende markt. BIGdata en
ONLINE zijn hierbij de toverwoorden.


Kwaliteit
Steeds belangrijker wordt Farm Data in kwaliteitsmanagement. Hier zijn grote stappen voor gezet in het Farm Digital programma. Ook is data steeds meer een onderwerp van de kwaliteitsbeoordeling door de retailer. Een update in de speciale Nederlandstalige DatakwaliTijd 2.0 sessie. 
Teelt
Naast teeltdata is sensoring en drones een ontwikkeling die niet te stoppen is.
Ook de verandering van logistiek raken direct de telers.


Medewerkers & Talent
Voor het geheel geldt dat de juiste medewerkers essentieel zijn. Hierbij ligt er een uitdaging voor de sector de talent gap in deze te vullen. Dit begint bij de capability to change maar ook bij kennis van HR over de technologische vernieuwing waar bedrijven voor staan.


Ook is er uiteraard een mooie gelegenheid eens buiten te kijken door deel te nemen aan de Technology Tour.


 

Directie diner

Dinsdag 29 november organiseert het GroentenFruit Huis voor de eerste maal een directie-diner. Dit vindt plaats op de SS Rotterdam in het verlengde van het EU Fresh Info Forum, georganiseerd door Frug I Com.

Door diverse activiteiten met elkaar te combineren qua tijd en locatie wil GroentenFruit Huis het de directieleden zo gemakkelijk mogelijk maken om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd met collega’s te kunnen discussiëren over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de sector in het algemeen en zeker ook voor de individuele bedrijven.

 Het directie-diner start om 18.30 aansluitend aan de najaars ALV van GroentenFruit Huis.

 


Tarieven

29 november - Technology Tour
Als u wilt deelnemen aan de Technology Tour kunt u nij registratie voor het EU Forum dit apart selecteren. kunt u de Technology Tour apart selecteren. De kosten van de Technology Tour zijn € 50

29 november - Directie Dinner
Deelname aan het Directie Dinner is gratis en exclusief.  Elk lid van het GroentenFruit Huis kan 1 afgevaardigde sturen.

30 november - Forum & Roundtables
Deelname aan Forum kost voor niet-leden € 400 per deelnemer. Voor GFH leden gelden gereduceerde tarieven die aflopend zijn op het moment dat meerdere medewerkers van een lid participeren.Dit omdat we deze deelname door meerdere disciplines willen stimuleren. Immers, verandering door ICT & Informatie is geen zuiver ICT vraagstuk maar een vraagstuk voor iedereen.

  • 1e deelnemer € 325,-
  • 2 deelnemers zelfde lid € 500,- ipv 650 voor 2 deelnemers (250,00 per deelnemer)
  • 3 deelnemers zelfde lid € 600,- ipv 975 voor 3 deelnemers (200,00 per deelnemer)
  • 4e deelnemer en verder € 125,- per deelnemer extra


Hierbij de aanmeldcode GFHLID2K16 gebruiken. U ontvangt een verzamelfactuur.

Het Directie Diner is op 29 november 2016 geweest, hierom is het niet meer mogelijk om u in te schrijven.

 

Op rekening

Leden van het GroentenFruit Huis krijgen een korting voor deelname aan het EU Fresh Info Forum. Vanwege deze speciale regeling zal er een kortingscode aan de leden van het GroentenFruit Huis verstrekt worden welke een korting van 100% in de ticketshop zal geven. Wanneer alle registraties definitief zijn zal er een aparte factuur naar het lid van het GroentenFruit Huis worden verstuurd, waarbij alle korting verrekend is.

Deze speciale aanmeldcode is GFHLID2K16


This event is made possible by