GroentenFruit Huis Ledenpagina

Wat is het EU Forum?

Frug I Com is een activiteit van GroentenFruit Huis met als ambitie om de AGF-sector zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk klaar te laten zijn om in te spelen op de mogelijkheden die de keten vraagt en de veranderingen die de consument wil. 

De doelstelling van Frug I Com is te definiëren als het maximaliseren van informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatie standaarden en coderingen. Dit komt voort uit het ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld. Hierbij is het essentieel dat kennis en ontwikkeling in een internationaal kader geplaatst worden. 

Het EU FRESH INFO Forum & Roundtables is dan ook inmiddels uitgegroeid tot hét Europese Forum & Netwerk waar industry, retail en standaardisatie-organisaties van over de hele wereld elkaar ontmoeten en kennis delen.

 

GFH Managementprogramma

Woensdag 29 november organiseert het GroentenFruit Huis een speciaal managementprogramma. Dit vindt plaats in het World Horti Center  in het verlengde van het EU Fresh Info Forum, georganiseerd door Frug I Com.

Door diverse activiteiten met elkaar te combineren qua tijd en locatie wil GroentenFruit Huis het de directieleden zo gemakkelijk mogelijk maken om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd met collega’s te kunnen discussiëren over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de sector in het algemeen en zeker ook voor de individuele bedrijven.

Het managementprogramma start om 16.00, aansluitend aan de najaars ALV van GroentenFruit Huis.


Unieke kennisbron

Het forum is een unieke mogelijkheid in een dag een overzicht te krijgen over wat er speelt en wat de impact is voor uw bedrijf. Hierbij wordt het gebruik van Informatie(Technologie) van diverse invalshoeken belicht waardoor het forum interessant is voor diverse takken van sport in uw bedrijf:

Operationeel
Dat technologie de operatie gaat wijzigen c.q. voor grote uitdagingen
stelt is helder. In het forum komt een mix van onderwerpen
zoals logistiek, datakwaliteit en innovatie aan bod. 

ICT
Uiteraard is het een onmisbare sessie voor de ICT-organisatie in uw bedrijf. In een speciale sessie gaan we in op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Maar ook is er een speciale sessie gewijd aan de capability to change. Immers, de nieuwe ICT is verandermanagement.
Markt & Marketing
Technologie speelt een cruciale rol in de veranderende markt. BIGdata en
ONLINE zijn hierbij de toverwoorden.


Kwaliteit
Steeds belangrijker wordt Farm Data in kwaliteitsmanagement. Hier zijn grote stappen voor gezet in het Farm Digital programma. Ook is data steeds meer een onderwerp van de kwaliteitsbeoordeling door de retailer. Een update in de speciale Nederlandstalige DatakwaliTijd 2.0 sessie. 
Teelt
Naast teeltdata is sensoring en drones een ontwikkeling die niet te stoppen is.
Ook de verandering van logistiek raken direct de telers.


Medewerkers & Talent
Voor het geheel geldt dat de juiste medewerkers essentieel zijn. Hierbij ligt er een uitdaging voor de sector de talent gap in deze te vullen. Dit begint bij de capability to change maar ook bij kennis van HR over de technologische vernieuwing waar bedrijven voor staan.


Ook is er uiteraard een mooie gelegenheid eens buiten te kijken door deel te nemen aan de Technology Tour.


 

Tarieven

28 november - GFH Managementprogramma
Deelname aan het managementprogramma is gratis en exclusief voor leden van het GroentenFruit Huis.  

29 november - Business Forum
Deelname aan Forum kost voor niet-leden € 400 per deelnemer.

Voor GFH leden geldt een gereduceerd tarief van €325 (ipv €400)

De kortingscode: GFHkorting2k18


 

Partners

 
 
     
     

Gold sponsors